Vi analyserar era driftleverantörer för El, VA, Telefon, Värme och avfall. Kan vi sänka era kostnader med bibehållen säkerhet så är det ju till er fördel. Även här samkör vi med en mängd andra företag för att förhandla fram bättre villkor. Ju större vi blir, ju mer sparar vi åt våra kunder. Driftleverantörer
Box 1113, 501 11 Borås - Tel: 0708-133656 - Tel: 0723-654000 - info@link.se