Tänker ni bygga om, bygga till eller har redan byggt? Vi hjälper er med konsulttjänster inom projektering, upphandling, byggledning och garantibesiktningar. Alltför ofta ser vi arbeten som utförts av inhyrd entreprenör utan kvalitetskontroll på utfört arbete eller garantier för framtida skador. Vi tar fram underlag till entreprenören med krav enligt gällande regelverk och upprättar kontrakt där de förbinder sig att utföra arbetet på rätt sätt samt att lämna garanti på det. Konsultation
Box 1113, 501 11 Borås - Tel: 0708-133656 - Tel: 0723-654000 - info@link.se