Först och främst besiktigar vi fastigheten för att kvalitetssäkra den. Små brister som inte åtgärdas leder ofta till större problem med stora reparationskostnader. Vi tror att ert företag vill visa en fin och välvårdad utsida, och dit hör inte smutsiga fasader, sneda skyltar, eller fimpar på marken. Vi kan även se över er brandsäkerhet, skydd mot intrång, tätskiktsbesiktning och fuktmätning av källare. Fastigheten
Box 1113, 501 11 Borås - Tel: 0708-133656 - Tel: 0723-654000 - info@link.se