De flesta företag hyr in skötseltjänster som gräsklippning och snöröjning. Men hur kvalitetssäkras de? Vem kollar så att ni inte betalar för mycket och att ni får det ni betalar för? Vi analyserar era leverantörer och granskar era kontrakt, och samkör upphandlingar av tjänster med företagen runt omkring för att få ett bättre pris Vi har även en egen serviceavdelning som kan ta hand om de småsaker vi inte anser lönt att upphandla. Det kan vara att rikta stolpar, tvätta skyltar eller byta glödlampor. Inhyrda tjänster
Box 1113, 501 11 Borås - Tel: 0708-133656 - Tel: 0723-654000 - info@link.se