Sedan då?
Efter att vi analyserat de olika områdena kommer
ni att få en rapport där vi går igenom vilka eventuella brister
vi tycker att ni har samt förslag på hur vi rättar till dem.
Det kan handla om allt från personalfrågor och byte av elleverantör till att förändra hur inköps- och leveranssituationen ser ut för just er. Därför ska ni välja Link!
Vår styrka är att vi tillsammans blir stora. Vi förhandlar om
avtal inte bara för er utan för en rad andra företag samtidigt
vilket ger er betydligt bättre pris i slutänden. Vi har kontakter
och samarbetspartners inom de flesta områden där vi förhandlat
oss till bra prisreduktioner på grund av den stora volym vi beställer. Låt oss förhandla åt er. Ni har inget att förlora – bara att vinna! Framförallt tar vi hand om allt som inte rör kärnverksamheten, så ni
kan koncentrera er på det ni gör bäst.
Genom oss behandlas du som en större aktör på marknaden.
Box 1113, 501 11 Borås - Tel: 0708-133656 - Tel: 0723-654000 - info@link.se