Varför är Link något för dig?
Link Solutions hjälper företag att hitta och rätta till brister som ofta går på dagliga rutiner. Det är vanligt att företag använder leverantörer utan upphandling och avtal för att man alltid gjort så. Många missar därför att få högsta kvalitet för lägst kostnad, och säkerhet genom kontrakt. Vi anser att företag ska lägga sin tid och energi på sin kärnverksamhet, men ändå behålla full kontroll på sina runt omkring-kostnader i form av skötsel och underhåll. Det är den biten vi vill ta hand om. Vår styrka är att vi tillsammans blir stora. Vi förhandlar om avtal inte bara för er utan för en rad andra företag samtidigt vilket ger er betydligt bättre pris i slutänden. Vi har kontakter och samarbetspartners inom de flesta områden där vi förhandlat oss till bra prisreduktioner på grund av den stora volym vi beställer. Låt oss förhandla åt er. Ni har ingenting att förlora- bara att vinna! Framförallt tar vi hand om allt som inte rör kärnverksamheten, så ni kan koncentrera er på det ni gör bäst. Genom oss behandlas du som en större aktör på marknaden.
Box 1113, 501 11 Borås - Tel: 0708-133656 - Tel: 0723-654000 - info@link.se